Budynek mieszkalny wielorodzinny MOON / Multifamily residential budilding MOON
Projekt/Project: 2012
Klient/Client: TRIADA DOM
Architekci/Architects: Agnieszka Gałwiaczek, Agnieszka Włodarczyk, Piotr Zybura
Back to Top